สำหรับแคมเปญโฆษณาและการตลาดบนพอร์ทัลของเราโปรดส่งข้อเสนอของคุณไปยังที่อยู่อีเมล: loanyimkwangkwang@outlook.com
อฟฟิสของบริษัทยิมขวางขวาง : 25/14 ถนน พระรามที่ ๑ แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน