เกษตรฯสั่งตรวจสอบความต้องการทุเรียนตลาดในประเทศและต่างประเทศ ห่วงหายนะซ้ำรอยยางพารา กำหนดโควต้าพื้นที่ปลูกให้สมดุล

เกษตรฯสั่งตรวจสอบความต้องการทุเรียนตลาดในประเทศและต่างประเทศ ห่วงหายนะซ้ำรอยยางพารา กำหนดโควต้าพื้นที่ปลูกให้สมดุล

  เกษตรฯสั่งตรวจสอบความต้องการทุเรี…