พิสูจน์รักแท้ “เขาวงพระจันทร์” บันไดขึ้นสู่ยอดเขา 3,790 ขั้น กราบรอยพระพุทธบาท เสริมสิริมงคลให้ชีวิต จังหวัดลพบุรี

พิสูจน์รักแท้ “เขาวงพระจันทร์” บันไดขึ้นสู่ยอดเขา 3,790 ขั้น กราบรอยพระพุทธบาท เสริมสิริมงคลให้ชีวิต จังหวัดลพบุรี

  พิสูจน์รักแท้ “เขาวงพระจันท…