กรมป่าไม้ปลดล็อก! ตัด “ไม้หวงห้าม” ในที่ดินของตัวเองได้ ไม่ต้องขออนุญาต เผยคดีตัดไม้ในที่ดินตัวเองนับสิบคดีจะถูกนิรโทษกรรมทั้งหมด

กรมป่าไม้ปลดล็อก! ตัด “ไม้หวงห้าม” ในที่ดินของตัวเองได้ ไม่ต้องขออนุญาต เผยคดีตัดไม้ในที่ดินตัวเองนับสิบคดีจะถูกนิรโทษกรรมทั้งหมด

  กรมป่าไม้ปลดล็อก! ตัด “ไม้ห…