“โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจ” ในที่ดิน 3 ปี รับเงินอุดหนุนจำนวน 5,948 บาทต่อไร่

 

 “โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจ” ในที่ดิน 3 ปี รับเงินอุดหนุนจำนวน 5,948 บาทต่อไร่

หากใครเข้าร่วม “โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจ” ในที่ดินเป็นเวลา 3 ปี รับเงินอุดหนุนไปเลย จำนวน 5,948 บาทต่อไร่

โดยทางด้านนางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยกิจกรรมนั้นก็จะเป็นกิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยในการดำเนินโครงการได้สานต่อนโยบายรัฐบาล (ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : 2560 – 2579)

อีกทั้งยังมีนโยบายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ด้วยการส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรไทยมีการปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตัวเองหรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการครอบครอง

โดยใช้ประโยชน์ทางด้านกฎหมาย โดยไม้ที่ปลูกนั้นก็จะเป็นประเภทไม้โตเร็วและไม้โตช้า ซึ่งจะมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการไว้แล้วประมาณ 5 แสนไร่ในระยะประมาณ 20 ปีโดยในทางนี้ก็จะได้มีการดำเนินการจากรัฐบาลโดยจะมีการสนับสนุนและให้ค่าใช้จ่ายเป็นเงินลงทุนในการปลูกและบำรุงรักษาเป็นเวลา 3 ปีอันได้แก่

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในการปลูกและบำรุงรักษาไม้โตเร็ว ในอัตรา 3,500 บาท (ปีแรก 2,500.- บาท, ปีที่ 2 และ 3 ปีละ 500.-บาท) โดยไม้โตเร็ว หมายถึง ไม้ที่มีอายุรอบตัดฟันน้อยกว่า 10 ปี เช่น กระถินเทพา กระถินณรงค์ เป็นต้น กำหนดปลูกจะต้องปลูกไม่น้อยกว่า 267 ต้น/ไร่

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในการปลูกและบำรุงรักษาไม้โตช้า ในอัตรา 5,940.- บาท (ปีแรก 3,900.- บาท ปีที่ 2 และ3 ปีละ 1,020.- บาท) โดยไม้โตช้า หมายถึง ไม้ที่มีอายุรอบตัดฟันมากกว่า 10 ปี เช่น สัก ประดู่ป่า ยางนา ตะเคียน เป็นต้น ทั้งนี้ ในการปลูกซึ่งเกษตรกรสามารถ ปลูกเป็นแปลง ปลูกบนคันนา ขอบแปลง ปลูกแทรก หรือปลูกเสริมในพื้นที่ทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ได้ จำนวน 100 ต้น/ไร่

โดยโครงการดังกล่าวนี้ทาง อ.อ.ป. ก็ได้มีการเริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี 60 โดยจะมีการส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรไทยปลูกไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่สวนป่า 8 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งก็จะทำให้เกษตรกรนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกไม้เศรษฐกิจและในปี 2561 จะมีชาวเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 2,153 รายในพื้นที่ 39 จังหวัดทั่วประเทศ

โดยสำหรับปี 2562 ก็จะมีเป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกไม้บำรุงไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ 24,130 ไร่โดยจะเป็นไม้โตช้าประมาณ 4780 ไร่และไม้โตเร็วประมาณ 19,350 ไร่ ถ้าหากโครงการดังกล่าวนั้นดำเนินไปตามแผนงานก็จะสามารถสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

โดยจะทำให้ชาวเกษตรกรหรือราษฎรท้องถิ่นนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จากการส่งเสริมและการจำหน่ายไม้โตเร็วตกปีประมาณละ 28,000/ปี/ราย และไม้โตช้า 66,000.- บาท/ราย/ปี แล้วอยากได้เพิ่มเนื้อเรื่องของการลดการบุกรุกของพื้นที่รัฐ การตัดไม้ทำลายป่าอีกด้วยแล้วจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวเกษตรกรและราษฎรป

สำหรับการดำเนินโครงการนี้นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ และนายมหาศาล ธีรวรุตม์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง กันป็นที่เรียบร้อย

ขอบคุณแหล่งที่มา: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

12 thoughts on “ “โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจ” ในที่ดิน 3 ปี รับเงินอุดหนุนจำนวน 5,948 บาทต่อไร่

 1. สุรพล นะระแสน

  อยากร่วมโครงการ ต้องทำอย่างไบ้าง
  อยู่ที่
  99/11 หมู่ 6 ต คลองท่อมเหนือ
  อ คลองท่อม กระบี่
  81120

 2. เกษศิรินทร์. จุ้ยจุลเจิม

  สนใจมากค่ะ. กำลังจะปลูกไม้ยืนต้นเป็นไม้เกษียณพอดี ขอรายละเอียดโครงการและสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานใดคะ

  1. adminyimkwang Post author

   สามารถสอบถามรายละเอียดที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้คับ 02-2073243-7

 3. จินดา อุดนัน

  สนใจร่วมโครงการ อยู่จังหวัดน่าน สามารถติดต่อได้ที่ไหนคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *